• Spis wszystkich kont zarobkowych w jednym oknie

• Aktualizacja pojedyncza i zbiorcza

• Autoaktualizacja pojedyncza i zbiorcza w interwałach: 1, 2, 5, 10 i 30 minut oraz 1 godzina.

• Aktualizacja i autoaktualizacja zbiorcza z sygnalizacją dźwiękową po zakończeniu odczytu

• Działanie w tle. Minimalizowanie do zasobnika systemowego (tray)

• Autozapis po aktualizacji i autoaktualizacji

• Autowczytanie spisu kont po uruchomieniu programu

• Wyróżnienie kont z saldem przekraczającym minimum do wypłaty

• Łatwe dodawanie i usuwanie kont z aktualizacji zbiorczych

• 3 sumujące salda walutowe: PLN, USD, EUR

• Sumujące saldo złotówkowe podzielone na kwotę oczekującą i do wypłaty

• Szyfrowany plik z loginami i hasłami

• Język polski i angielski

• Opcja dodawania kont ze szczegółami o platformie jak dane firmy, typ, wypłata, sposób dostarczenia rachunku/faktury, sposób wypłaty, minimum do wypłaty, czas oczekiwania na wypłatę/termin wypłaty, zalety i wady, link do regulaminu i rejestracji

• Możliwość zgłaszania nowych programów do monitorowania w CBR → Szczegóły

Screen CBR w wersji polskojęzycznej